ปุ้ย-รีเจ้นท์โฮมคาร์

หัวหน้าทีมขาย

บริการดุจญาติมิตร เพื่อนคู่คิดเรื่องรถยนต์มือสอง ดันให้ทุก case...

แพท-รีเจ้นท์โฮมคาร์

พนักงานขาย

บริการด้วยใจ  อันดับ1เรื่องคุณภาพ  คิดจะซื้อรถยนต์มือสอง นึกถึงรีเจ้นท์โฮมคาร์สิคะ...

Firstname - Surname

Position

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

คุณบัณฑิต บัณฑิตานุกูล

กรรมการผู้จัดการ

พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

คุณราชัน บัณฑิตานุกูล

รองกรรมการผู้จัดการ

เปี่ยมด้วยคุณภาพ มากด้วยบริการ

คุณนวราช คุรุวาณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ซื่อตรง จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

Firstname - Surname

Position

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
footer